TUNTUNAN KAGEM PARA PANATACARA TUWIN PAMEDHAR SABDA, Rama Sudi Yatmana

TUNTUNAN KAGEM PARA PANATACARA TUWIN PAMEDHAR SABDA, Rama Sudi Yatmana

Isining Pustaka Tuntunan Kagem Para Panatacara Tuwin Pamedhar Sabda, Rama Sudi Yatmana.

PERANGAN I
Tuntunan Kagem Para Pranatacara
Wredining Pranatacara
Istilah utawi Bedhahan
Pribadining Pranatacara
Cecawis Sangu-sanguning Pranatacara
Gladhen Ketrampilan
Basanipun Pranatacara
Garapan
Cak-cakanipun
Kekudangan

PERANAGAN 2
Tuntunan Kagem Para Pamedhar Sabda
Wredining Pamedhar Sabda
Lajering Ayahanipun Pamedhar Sabda
Wetah saha Jangkeping Wedharan
Cengkorongan Medhar Sabda
Cak-cakanipun Medhar Sabda

PERANGAN 3
Tuladha Medhar Sabda
Pasrah Penganten Kakung
Tampi Pasrah Pengantin kakung
Purwaning Pahargyan
Pangayubagya Pahargyan Penganten (Samadya)
Pangayubagya Pahargyan Penganten (Sawatawis rinengga)
Pahargyan Tumbuk Ageng
Sabdatama
Tanggap Sabda
Kesripahan
Kesripahan (Brayat Kristen, Katholik)
Tumuruning Kembar Mayang
Pengetan/Ceramah Ilmiyah
Panataran Dwija Basa Jawi
Sarasehan Kabudayan Jawi
Sarasehan Basa Jawi
Garapan

PERANGAN 4
Tuladha Serat Ulem
Serat lem Wiwahan (1)
Serat Ulem Wisudan
Serat Ulem Wiwahan (2)
Serat Ulem Pahargyan

PERANGAN 5
Tuladha Panyandra
Penganten Putri Kalenggahan ing Sasana Rinengga
Penganten Kakung Mlebet ing Sasana Pawiwahan
Penganten Dhaup (Panggih)
Penganten Sungkem (Ngabekten)
Tamu Lenggah ing Sasana Pawiwahan
Beksan Gambir Anom Gandrung
Kirab Kinarendran
Kirab Kasatriyan
Beksan Sih Tumlawung, utawi Panji-Sekartaji, inggih Enggar utawi Beksan Karonsih
Bubak Kawah

PERANGAN 6
Bebakalaning Sabdatama (Pepethikan)
Wulang Reh ( IS PB IV )
Wedharaga ( R. Ng Ranggawarsita)
Wedhatama (KGPAA MN IV)
Sastra Gendhing; Nitipraja (Sultan agung)
serat Menak " Piwulang Dateng Lare Estri"
Lelungidan (1)
Lelungidan (2)
Lelungidan (3)
Lelungidan (4)
Lelungidan (5)

PERANGAN 7
Pinandha Bausastra (Katrangan tegesing Tembung)

Rp 23.000

Beli Sekarang
sold
Berat (gram)700


INFO BUKU

Judul: Tuntunan Kagem Para Panatacara Tuwin Pamedhar Sabda
Penulis: Rama Sudi Yatmana
Penerbit: Aneka Ilmu
Edisi: Cetakan 1, 1994
Halaman: 102
Ukuran: 21 x 15 cm
Sampul: Soft Cover
Bahasa: Indonesia
Kondisi: Buku Bekas Koleksi Pribadi
Lokasi: 306/Yat/t

Kode: Masukkan kode negara.
Telepon: Masukkan nomor telepon.


Checkout Sekarang